Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 02 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.04 09:21, autor: Teresa Lech

w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zagrodno.

Zarządzenie Nr 0050.120.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2016 r.

data publikacji 2017.01.04 09:17, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.119.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2016 r.

data publikacji 2016.12.22 10:56, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.118.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 grudnia 2016 r.

data publikacji 2016.12.20 08:29, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.117.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 grudnia 2016 r.

data publikacji 2016.12.19 09:12, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagrodno przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Modlikowicach, na czas nieoznaczony.