Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.126.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.16 11:41, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zagrodno na rok 2017.

Zarządzenie Nr 0050.125.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.16 11:38, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.16 11:34, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.123.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 05 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.09 08:51, autor: Teres Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w miejscowości Zagrodno, gmina Zagrodno

Zarządzenie Nr 0050.122.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 05 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.09 08:47, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu budynków i lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Zagrodno