Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.106.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 października 2016 r.

data publikacji 2016.10.19 09:55, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Brochocin, gmina Zagrodno

Zarządzenie Nr 0050.105.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 października 2016 r.

data publikacji 2016.10.19 09:50, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Brochocin, gmina Zagrodno

Zarządzenie Nr 0050.104.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2016 r.

data publikacji 2016.10.19 09:44, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2016 r.

data publikacji 2016.10.19 09:39, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Łukaszów, gmina Zagrodno

Zarządzenie Nr 0050.102.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 września 2016 r.

data publikacji 2016.10.19 09:34, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r.