Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 marca 2017 r.

2017.03.09 11:06,autor: Teresa Lech

Załączniki:
133_2017.pdf - Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 marca 2017 r.
133_2017z1.pdf - Załącznik
powrót..

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 marca 2017 r.

2017.03.09 11:06,autor: Teresa Lech

Załączniki:
133_2017.pdf - Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 marca 2017 r.
133_2017z1.pdf - Załącznik
powrót..