Ogłoszenia przetargów

Ogłoszenie o wynikach przetargu

data publikacji 2008.07.01 09:50, autor: Urszula Kindler

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2008 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno.

więcej...

Ogłoszenie wyniku przetargu

data publikacji 2007.12.03 12:18, autor: administrator portalu

O wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 3 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno.

więcej...

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica

data publikacji 2007.11.28 10:21, autor: administrator portalu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:20, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje”.

więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:20, autor: administrator portalu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
dotyczące przetargu na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy wodociągu wiejskiego w miejscowości Grodziec”.

więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:19, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 zebrała się Komisja Przetargowa na zadanie „Wybór banku udzzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje”.

więcej...