Ogłoszenia przetargów

informacja o wyniku przetargu z dnia 3 października 2011 roku

data publikacji 2011.10.03 13:22, autor: Kamila Kunecka

         Zagrodno, dnia 03 października 2011 r.I N F O R M A C J A
 o wyniku ofertowego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30 września 2011 roku w Urzędzie Gminy Zagrodno.


Przedmiotem przetargu była dzierżawa na okres 2 lat nieruchomości położonych  w miejscowości Łukaszów oznaczonych numerami działek :
 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9,142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/21, 142/22, 142/23, 142/24, 142/25, 142/26, 142/27, 142/28, 142/29, 142/30, 142/31, 142/32, 142/33, 142/34, 142/35, 142/36, 142/37, 142/38, 142/39, 142/40, 142/41, 142/42, 142/43, 142/44, 142/45, 142/46, 142/47, 142/48, 142/49, 142/50, 142/51, 142/52, 142/53, 142/54, 142/55, 142/56, 142/57, 142/58, 142/59, 142/60, 142/61,142/62 142/63, 142/64, 142/65, 142/66, 142/67, 142/68, 142/69, 142/70, 142/71, 142/72, 142/73, 142/74, 142/75, 142/76, 142/77, 142/78, 142/79, 142/80, 142/81,142/82, 142/83, 142/84, 142/85, 142/86, 142/87, 142/88, 142/89, 142/90, 142/91, 142/92, 142/93, 142/94, 142/95, 142/96, 142/97, 142/98, 142/99, 142/100, 142/101, 142/102, 142/103, 142/104, 142/105, 142/106, 142/107, 142/108, 142/109, 142/110, 142/111, 142/112, 142/113, 142/114,142/115, 142/116, 142/117, 142/118, 142/119, 142/120, 142/121, 142/122, 142/123, 142/124, 142/125, 142/126, 142/127, 142/128, 142/129, 142/130, 142/131 142/132, 142/133, 142/134, 142/135, 142/136, 142/137, 142/138, 142/139, 142/140, 142/141, 142/142,142/143, 142/144, 142/145, 142/146 o łącznej powierzchni 25,3780 ha,  ujętych w księgach wieczystych nr KW – 13608.

Do uczestniczenia w przetargu zostały dopuszczone 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, które wpłaciły wadium w wymaganym terminie tj. do dnia 23 września  2011 r.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu  :  5 q pszenicy za 1 ha

Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu :    11,5 q za 1 ha


W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Roman Luszniewski, zam. Brochocin 44.

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2011 roku.

data publikacji 2011.06.28 11:19, autor: Kamila Kunecka

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2011 roku.
w Urzędzie Gminy Zagrodno.
Przedmiotem przetargu był budynek garażowy o powierzchni użytkowej 37,20 m² położony w miejscowości Zagrodno na działce 234/1 o pow. 417 m²
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Złotoryi – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW – LE1Z/00013605/5.
Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba fizyczna , która wpłaciła wadium w wymaganym terminie tj. do dnia 21 czerwca 2011 roku.
Łączna cena wywoławcza
nieruchomości : 3 777 zł
Łączna cena osiągnięta
w przetargu : 3 815 zł
W wyniku przetargu nabywcą w/w nieruchomości został Pan Damian Miklas zam. Zagrodno 161
Zagrodno, dnia 28 czerwca 2011 r.

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku. w Urzędzie Gminy Zagrodno.

data publikacji 2011.04.26 09:47, autor: Kamila Kunecka

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku.
w Urzędzie Gminy Zagrodno.

Przedmiotem przetargu był samodzielny lokal użytkowy nr 1 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 98,81 m² położony w miejscowości Zagrodno 161.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Złotoryi – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW – LE1Z/00022350/5.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba fizyczna , która wpłaciła wadium w wymaganym terminie tj. do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Łączna cena wywoławcza
nieruchomości : 82 737, oo zł

Łączna cena osiągnięta
w przetargu : 83 565, oo zł

W wyniku przetargu nabywcą w/w nieruchomości został Pan Damian Miklas zam. Zagrodno 161

Zagrodno, dnia 26 kwietnia 2011 r.