Ogłoszenia przetargów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

2007.11.28 10:20,autor: administrator portalu

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje”. Na powyższy przetarg zostały złożone 2 oferty. Oferty zostały uznane przez Komisję Przetargową jako ważne. Bankiem który będzie udzielał i obsługiwał długoterminowy kredyt na inwestycje jest Bank Ochrony Środowiska S.A Oddział Operacyjny w Legnicy mieszczący się przy ul. Złotoryjskiej 4 w Legnicy. Marża bankowa przedstawionej oferty wynosi 0,40%, a jednorazowa prowizja bankowa w wysokości 0,20%.

WÓJT GMINY

Waldemar Matoliniec

powrót..