Ogłoszenia przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno

data publikacji 2009.07.16 15:14, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno, Numer ogłoszenia: 191182 – 2009; data zamieszczenia: 15.06.2009

więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej, Olszanica (PGR) dz. 634”

data publikacji 2009.06.15 08:27, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej, Olszanica (PGR) dz. 634”, którego termin składania ofert upłynął w dniu 2 czerwca 2009 roku. Numer ogłoszenia: 142612 – 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009

więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Modernizacja hydroforni w Zagrodnie”.

data publikacji 2009.04.21 11:21, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno, dnia 21.04.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy:

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja hydroforni w Zagrodnie”. Numer ogłoszenia: 62172 – 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Adaptacja budynku na bazę ZUK”,

data publikacji 2009.04.21 11:19, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno, dnia 21.04.2009 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na zadanie „Adaptacja budynku na bazę ZUK, którego termin składania ofert upłynął w dniu 2 kwietnia 2009 roku. Numer ogłoszenia: 60158 – 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009.

2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy"

data publikacji 2009.04.07 11:07, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno, dnia 03 kwietnia 2009 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655) Gmina Zagrodno informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie:
„Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy”

więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy"

data publikacji 2009.03.06 15:13, autor: Ewelina Bachmatiuk

Na podstawie art. 92.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655) Gmina Zagrodno informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie:
Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy”
została wybrana oferta firmy:
STOLBRAT” SP. Z O.O.

UBOCZE 306, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
Cena oferty (brutto): 298 428,40

więcej...