Ogłoszenia przetargów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

data publikacji 2010.09.29 14:27, autor: Kamila Kunecka

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie i elewacja świetlicy w Radziechowie”, Numer ogłoszenia: 289740 – 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010, termin otwarcia ofert upłynął dnia 29.09.2010 r.

więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

data publikacji 2010.08.19 08:29, autor: Kamila Kunecka

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „ Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie”, numer ogłoszenia: 235576-2010; data zamieszczenia: 03.08.2010, , termin otwarcia ofert upłynął 18.08.2010 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759.) Gmina Zagrodno informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Frank-Cars Sp .z o.o
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Cena oferty (brutto) 146 400,00 zł

więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie Adaptacja pomieszczeń na przedszkole

data publikacji 2010.07.28 00:41, autor: Mieczysław Podbielski

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie Adaptacja pomieszczeń na przedszkole, numer ogłoszenia: 202738-2010; data zamieszczenia: 09.07.2010, , termin otwarcia ofert upłynął 26.07.2010 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data publikacji 2009.09.15 08:51, autor: Ewelina Bachmatiuk

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Brochocinie”, którego termin składania ofert upłynął w dniu 10 września 2009 roku. Numer ogłoszenia: 286502 – 2009; data zamieszczenia: 20.0..2009.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z Zagrodna do Modlikowic

data publikacji 2009.08.13 10:12, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z Zagrodna do Modlikowic, Numer ogłoszenia: 235542 – 2009; data zamieszczenia: 13.07.2009

więcej...