Ogłoszenia przetargów

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. przetargu pn "Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie"

data publikacji 2015.10.22 14:11, autor: Ewelina Bachmatiuk

Pytania i odpowiedzi do SIWZ
przetarg nieograniczony na zadanie pn” Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie, Numer ogłoszenia: 278490 – 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015,OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.

Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Zagrodno

data publikacji 2015.04.10 15:24, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Zagrodno
Numer ogłoszenia: 50549 – 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

INFORMACJA

data publikacji 2014.08.26 12:00, autor: Kamila Kunecka
więcej...

informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.01.2013 r.

data publikacji 2013.01.08 12:51, autor: Kamila Kunecka

Informacja o wyniku przetragu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.01.2013 r.

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczongo przeprowadzonego w dniu 17.12..2012 r.

data publikacji 2012.12.19 13:00, autor: Kamila Kunecka

Informacja o wyniku drugiego przetragu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 17.12.2012 r.