Ogłoszenia przetargów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:18, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje”

więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:12, autor: administrator portalu

Gmina Zagrodno uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na zadanie „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”

więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:11, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „ Przebudowę drogi dojazdowej na działkach nr 505, 525 w miejscowości Zagrodno” .

więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:11, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „ Przebudowę drogi gminnej 104437 D w miejscowości Zagrodno nr 5 – Uniejowice nr 154” .

więcej...

WYNIKI POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:10, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje”.

więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

data publikacji 2007.11.28 10:09, autor: administrator portalu

Zagrodno, dn. 31.05.2005 r.

więcej...