Ogłoszenia przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą"

data publikacji 2008.08.27 11:19, autor: Stanisław Karkowski

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie

DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PRZYCZEPĄ”

 

więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

data publikacji 2008.07.28 07:44, autor: Ewelina Bachmatiuk

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

na zadanie pn. „Remont dachów części obiektów zamku Grodziec według zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

więcej...

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lipca 2008 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno

data publikacji 2008.07.18 08:56, autor: Urszula Kindler

   I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  przeprowadzonego w dniu  15 lipca  2008  r. w Urzędzie Gminy Zagrodno

więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 39 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Grodziec”

data publikacji 2008.07.11 07:35, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655) Gmina Zagrodno informuje, iż w postępowaniu przetargowym na zadanie:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 39  o nawierzchni asfaltowej  w miejscowości Grodziec”

więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa drogi asfaltowej w m. Zagrodno Osiedle, działka nr 791.”

data publikacji 2008.07.11 07:33, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655) Gmina Zagrodno informuje, iż w postępowaniu przetargowym na zadanie:

 

„Budowa drogi asfaltowej w m. Zagrodno Osiedle, działka nr 791.”

więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 393, 446 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Radziechów”

data publikacji 2008.07.11 07:32, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655) Gmina Zagrodno informuje, iż w postępowaniu przetargowym na zadanie:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 393, 446  o nawierzchni asfaltowej  w miejscowości Radziechów”

więcej...