Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:35, autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia zmiany ‘Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie wsi Radziechów i Jadwisin’

więcej...

Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:34, autor: administrator portalu

w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2008-2011.

więcej...

Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:34, autor: administrator portalu

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Grodziec.

więcej...

Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:33, autor: administrator portalu

w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa

więcej...

Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:08, autor: administrator portalu

zmieniająca Statut Związku Międzygminnego ‘UNIA GMIN ŚLĄSKICH’ w legnicy

więcej...

Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:07, autor: administrator portalu

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagrodno na lata 2007-2011

więcej...