Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2007r

data publikacji 2007.11.30 14:42, autor: administrator portalu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego w rejonie wsi Radziechów i Jadwisin

więcej...

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2007r

data publikacji 2007.11.30 14:41, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007r.

więcej...

Uchwała Nr XI/65/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.30 14:40, autor: administrator portalu

w sprawie obowiązku lustracyjnego Skarbnika Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:39, autor: administrator portalu

w sprawie obowiązku lustracyjnego Sekretarza Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XI/63/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:38, autor: administrator portalu

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Kozioł i Pana Wiesława Józefów na działalność Wójta Gminy Zagrodno.

więcej...

Uchwała Nr XI/62/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:38, autor: administrator portalu

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Pundyka na działalność Wójta Gminy Zagrodno.

więcej...