Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:37, autor: administrator portalu

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:37, autor: administrator portalu

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

więcej...

Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:37, autor: administrator portalu

w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

więcej...

Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:36, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007r.

więcej...

Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:36, autor: administrator portalu

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

data publikacji 2007.11.23 14:35, autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację kruszywa naturalnego ‘Radziechów’ w rejonie wsi Radziechów.

więcej...