Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r

2007.11.23 14:35,autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia zmiany ‘Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie wsi Radziechów i Jadwisin’

Załączniki:
Uchwala-Nr-XI-55-07.pdf -
powrót..