Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:08, autor: administrator portalu

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary kołodziej na działalność Wójta Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr VI/25/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:07, autor: administrator portalu

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie

więcej...

Uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:05, autor: administrator portalu

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

więcej...

Uchwała Nr VI/23/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007r

data publikacji 2007.11.22 15:57, autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zagrodno na rok 2007

więcej...

Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 09 lutego 2007r

data publikacji 2007.11.22 12:22, autor: administrator portalu

w sprawie powołania Sekretarza Gminy

więcej...

Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 09 lutego 2007r

data publikacji 2007.11.22 12:19, autor: administrator portalu

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

więcej...