Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:36, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:35, autor: administrator portalu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZAGRODNIE za 2006 rok

więcej...

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:32, autor: administrator portalu

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagrodno na lata 2007-2011

Uchwała została unieważniona przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 25 maja 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:31, autor: administrator portalu

w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagrodno

Uchwała została unieważniona przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 5 czerwca 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:29, autor: administrator portalu

w sprawie nadania Statutu dla Urzędu Gminy w Zagrodnie

więcej...

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:28, autor: administrator portalu

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania inanowego za 2006 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

więcej...