Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

2007.11.23 14:07,autor: administrator portalu

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagrodno na lata 2007-2011

powrót..