Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:55, autor: administrator portalu

w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Zagrodno i Gminą Rossau (Niemcy)

więcej...

Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:42, autor: administrator portalu

w sprawie wystąpienia Gminy Zagrodno ze Związku Międzygminnego ‘UNIA GMIN ŚLĄSKICH’ w Legnicy

więcej...

Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:41, autor: administrator portalu

zmieniająca uchwałę w sprawie podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:40, autor: administrator portalu

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała została unieważniona przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 2 sierpnia 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:39, autor: administrator portalu

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

więcej...

Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:38, autor: administrator portalu

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Małgorzaty i Mariana Kowcz na działalność Wójta Gminy Zagrodno.