Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:27, autor: administrator portalu

w sprawie regulaminu dodatków i innych składników ynagradzania nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania, obowiązującego w 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:25, autor: administrator portalu

w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania, obowiązującego w 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:23, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wyątków Gminy na 2007r.

więcej...

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:22, autor: administrator portalu

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr VII/28/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:14, autor: administrator portalu

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykoania budżetu za rok 2006

więcej...

Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007r

data publikacji 2007.11.22 16:11, autor: administrator portalu

w sprawie obowiązku lustracyjnego sekretarza i skarbnika Gminy Zagrodno

więcej...