Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r

data publikacji 2007.12.28 15:51, autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

więcej...

Uchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r

data publikacji 2007.12.28 15:50, autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie wsi: Zagrodno, Łukaszów, Modlikowice.

więcej...

Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r

data publikacji 2007.12.28 15:49, autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

więcej...

Uchwała Nr XIII/70/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r

data publikacji 2007.12.28 15:31, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2007r

data publikacji 2007.11.30 14:50, autor: administrator portalu

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wojciechów

więcej...

Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2007r

data publikacji 2007.11.30 14:43, autor: administrator portalu

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego ‘Radziechów’ w rejonie wsi Radziechów

więcej...