Uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:06, autor: administrator portalu

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr X/48/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:06, autor: administrator portalu

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr X/47/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r

data publikacji 2007.11.23 14:03, autor: administrator portalu

w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

więcej...

Uchwała Nr X/46/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2007 r.

data publikacji 2007.11.23 12:58, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gmin y na 2007 r.

więcej...

Uchwała nr IX/45/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2007r.

data publikacji 2007.11.23 12:57, autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2007r

data publikacji 2007.11.23 12:56, autor: administrator portalu

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Łukaszów.

więcej...