Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r

2007.12.28 15:51,autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Załączniki:
Uchwala-nr-XIII-73-07.pdf - Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r
powrót..