Uchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r

2007.12.28 15:50,autor: administrator portalu

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie wsi: Zagrodno, Łukaszów, Modlikowice.

Załączniki:
Uchwala-nr-XIII-72-07.pdf - Uchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r
powrót..