Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2012r

data publikacji 2012.12.28 10:37, autor: Mieczysław Podbielski

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12.11.2012

data publikacji 2012.11.19 07:47, autor: Kamila Kunecka

o wyłożeniu do publicznegop wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 12 listopada 2012

data publikacji 2012.11.15 14:03, autor: Kamila Kunecka

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 12 listopada 2012

Obwieszczenie Wojewody z dnia 12 listopada 2012

data publikacji 2012.11.15 14:01, autor: Kamila Kunecka

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2012r.

data publikacji 2012.08.09 08:13, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2012r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2012r.

data publikacji 2012.08.09 08:11, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2012r.

Informacja

data publikacji 2012.07.12 10:07, autor: Urszula Kindler

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2016.

Konsultacje w w/w sprawie przeprowadzone zostały w okresie od 21 czerwca 2012r do 4 lipca 2012r.

Do projektu nie wniesiono żadnych uwag, ani nie wyrażono w tej sprawie żadnej opinii.

                                                                                                                               Wójt M.Słonina

Wykaz osób, którym udzielono umorzeń w 2011

data publikacji 2012.06.11 08:26, autor: Violetta Piętoń

Wykaz osób, którym udzielono umorzeń w 2011

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

data publikacji 2012.05.21 13:58, autor: Maria Tarnowska

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej – linia optotelekomunikacyjna RS_12 w relacji WD_Chojnów – WS_Bolesławiec

obwieszczenia z dnia 10 maja 2012

data publikacji 2012.05.10 14:23, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenia Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 maja 2012r.