ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2009.08.17 08:48, autor: Wiesłw Łysak

Zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ ” na terenie działki Nr 58/3, obręb RADZIECHÓW, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.

więcej...

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2009r.

data publikacji 2009.06.18 07:47, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 17.06.2009 r.

OR. 7624-3/2009

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR.7624-3/2009 z dnia 12.06.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odcinkami przyłączy do działek budowlanych budownictwa jednorodzinnego w miejscowości Łukaszów gmina Zagrodno położonego na działkach 143, 142, 142/142, 142/143, 142/144, 142/145, 142/146, 142/17, 142/18”

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

                                                                                                      Wójt Gminy Zagrodno

                                                                                                       
Mieczysław Słonina

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 maja 2009 roku

data publikacji 2009.05.19 07:54, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 12.05.2009 r.

OR. 7624-6/2009

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7 maja 2009 roku

data publikacji 2009.05.12 10:34, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 07.05.2009 r.

OR. 7624-5/2009

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

więcej...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2009

data publikacji 2009.04.28 08:19, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia 24.04.2009 r.

OR. 7624-4/2009

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

więcej...