ZAWIADOMIENIA

zawiadomienie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 czerwca

data publikacji 2013.07.04 08:57, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 21 czerwca 2013 r.
OR.6220.13.2013

ZAWIADOMIENIE
JTA GMINY ZAGRODNO

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Zagrodno
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek :
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
ul. Krakowska 23
50-425 Wrocław
z dnia 13.06.2013 r. (z datą wpływu: 13.06.2013 r.,)

więcej...

Zawiadomienie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ”

data publikacji 2013.05.17 12:03, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 10 maja 2013 r.
OR.6220.10.2013

ZAWIADOMIENIE
JTA GMINY ZAGRODNO
Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zagrodno
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek :
Gminy Zagrodno
59-516 Zagrodno 52
z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ”
planowanego do realizacji, na działce ewidencyjnej nr 639/10 obręb ewidencyjny Zagrodno,

więcej...

Zawiadomienie nr OR.6220.8.2012 z dnia 28 grudnia 2012

data publikacji 2013.01.03 12:11, autor: Wiesław Łysak

<!—[if gte mso 9]>
800×600

<![endif]—>


Zagrodno dnia, 28 grudnia 2012 r.

OR.6220.8.2012

 

ZAWIADOMIENIE

JTA GMINY
ZAGRODNO

Na podstawie art. 61 § 1 
i  art. 49  ustawy 
z  dnia  14 
czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania 
administracyjnego  (tekst  jednolity 
Dz. U. z  2000 r. nr  98, poz. 1071 z  późniejszymi 
zmianami)  w  związku 
z  art. 73  ust. 1 ustawy 
z  dnia  3 
października  2008 r. – o
udostępnieniu informacji  o  środowisku 
i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa 
w  ochronie  środowiska 
oraz  ocenach  oddziaływania 
na  środowisko  ( Dz. U. z 
2008 r. nr 199, poz. 1227 z  późn.
zm.)  

 

Wójt Gminy Zagrodno

zawiadamia

 

o wszczęciu
postępowania administracyjnego na 
wniosek :

Nadleśnictwa Złotoryja

ul. Staszica 18

59-500 Złotoryja

z dnia 12.12.2012 r.
(z  datą wpływu: 14.12.2012 r.,)

          

w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

„Remont  połączony 
z  modernizacją  dojazdu pożarowego 49 w Nadleśnictwie  Złotoryja, Leśnictwie Olszanica" Oddz. 355,356,357

więcej...

Zawiadomienie mr OR.6220.6.2012 z dnia 28 grudnia 2012

data publikacji 2013.01.03 12:08, autor: Wiesław Łysak

<!—[if gte mso 9]>
800×600

<![endif]—>


Zagrodno dnia, 28 grudnia 2012 r.

OR.6220.6.2012

 

ZAWIADOMIENIE

JTA GMINY
ZAGRODNO

Na podstawie art. 61 § 1 
i  art. 49  ustawy 
z  dnia  14 
czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania 
administracyjnego  (tekst  jednolity 
Dz. U. z  2000 r. nr  98, poz. 1071 z  późniejszymi 
zmianami)  w  związku 
z  art. 73  ust. 1 ustawy 
z  dnia  3 
października  2008 r. – o
udostępnieniu informacji  o  środowisku 
i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa 
w  ochronie  środowiska 
oraz  ocenach  oddziaływania 
na  środowisko  ( Dz. U. z 
2008 r. nr 199, poz. 1227 z  późn.
zm.)  

 

Wójt Gminy Zagrodno

zawiadamia

 

o wszczęciu
postępowania administracyjnego na 
wniosek :

Nadleśnictwa Złotoryja

ul. Staszica 18

59-500 Złotoryja

z dnia 12.12.2012 r.
(z  datą wpływu: 14.12.2012 r.,)

          

w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

„Remont  połączony 
z  modernizacją  dojazdu pożarowego 47 w Nadleśnictwie  Złotoryja, Leśnictwie Olszanica" Oddz. 355

więcej...

Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2012

data publikacji 2013.01.03 12:06, autor: Wiesław Łysak

<!—[if gte mso 9]>
800×600

<![endif]—>


Zagrodno dnia, 28 grudnia 2012 r.

OR.6220.7.2012

 

ZAWIADOMIENIE

JTA GMINY
ZAGRODNO

Na podstawie art. 61 § 1 
i  art. 49  ustawy 
z  dnia  14 
czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania 
administracyjnego  (tekst  jednolity 
Dz. U. z  2000 r. nr  98, poz. 1071 z  późniejszymi 
zmianami)  w  związku 
z  art. 73  ust. 1 ustawy 
z  dnia  3 
października  2008 r. – o
udostępnieniu informacji  o  środowisku 
i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa 
w  ochronie  środowiska 
oraz  ocenach  oddziaływania 
na  środowisko  ( Dz. U. z 
2008 r. nr 199, poz. 1227 z  późn.
zm.)  

 

Wójt Gminy Zagrodno

zawiadamia

 

o wszczęciu
postępowania administracyjnego na 
wniosek :

Nadleśnictwa Złotoryja

ul. Staszica 18

59-500 Złotoryja

z dnia 12.12.2012 r.
(z  datą wpływu: 14.12.2012 r.,)

       

więcej...