Uchwała Nr VII/28/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007r

2007.11.22 16:14,autor: administrator portalu

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykoania budżetu za rok 2006

Załączniki:
Uchwala-Nr-VII-28-07.pdf -
powrót..