Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151 - 40/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 17 września 2007 r.

data publikacji 2007.09.17 16:40, autor: administrator portalu

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zagrodnie i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 39/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 12 września 2007 r.

data publikacji 2007.09.12 16:37, autor: administrator portalu

W sprawie zakresu i terminu przekładania sprawozdań z działalności finansowej sołectwa.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 38/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 10 września 2007 r.

data publikacji 2007.09.10 16:35, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 37/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 07 września 2007 r.

data publikacji 2007.09.07 16:33, autor: administrator portalu

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 36/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 31 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.31 16:30, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2007 r.

więcej...