Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151 - 60/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 19 grudnia 2007 r.

data publikacji 2007.12.19 09:28, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 59/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 11 grudnia 2007 r.

data publikacji 2007.12.11 09:26, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 58/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 11 grudnia 2007 r.

data publikacji 2007.12.11 09:24, autor: administrator portalu

W sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brochocinie.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 57/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 05 grudnia 2007 r.

data publikacji 2007.12.05 09:18, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 56/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 04 grudnia 2007 r.

data publikacji 2007.12.04 09:17, autor: administrator portalu

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

więcej...