Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr. 0151 - 29/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 14 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.14 15:06, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 28/2007 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 13 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.13 14:59, autor: administrator portalu

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, oraz ustalenie składu i zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu działania.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 34/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 8 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.08 16:10, autor: administrator portalu

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 27/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 1 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.01 15:02, autor: administrator portalu

W sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zagrodnie.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 26/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 31 lipca 2007 r.

data publikacji 2007.07.31 14:55, autor: administrator portalu

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

więcej...