Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151 - 50/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 31 paźdiernika 2007 r.

data publikacji 2007.10.31 10:45, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 49/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 29 paźdiernika 2007 r.

data publikacji 2007.10.29 10:43, autor: administrator portalu

W sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Zagrodnie.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 48/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 19 października 2007 r.

data publikacji 2007.10.19 10:40, autor: administrator portalu

W sprawie zmian dochodów i wydatków gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 47/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 15 października 2007 r.

data publikacji 2007.10.15 10:36, autor: administrator portalu

W sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Radziechowie.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 46/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 11 października 2007 r.

data publikacji 2007.10.11 10:34, autor: administrator portalu

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Zagrodnie.

więcej...