Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151 - 35/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 28 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.28 16:27, autor: administrator portalu

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za rok 2007.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 33/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 27 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.27 16:05, autor: administrator portalu

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 32/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 22 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.22 15:59, autor: administrator portalu

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jego składu, organizacji oraz trybu pracy.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 31/07 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 20 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.20 15:56, autor: administrator portalu

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniejowicach.

więcej...

Zarządzenie Nr. 0151 - 30/2007 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 14 sierpnia 2007 r.

data publikacji 2007.08.14 15:53, autor: administrator portalu

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu.

więcej...