Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-5/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2007 r.

2007.01.17 13:41,autor: administrator portalu

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanicy w przypadku jego nieobecności.

powrót..

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-5/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2007 r.

2007.01.17 13:41,autor: administrator portalu

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanicy w przypadku jego nieobecności.

powrót..