Uchwały 2011

Uchwała Nr VIII.48.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 12:09, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie

Uchwała Nr VIII.47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 12:07, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr VIII.46.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 12:04, autor: Teresa Lech

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrywania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr VIII.45.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:59, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/167/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr VIII.44.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:52, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr VIII.43.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:48, autor: Teresa Lech

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrywania uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr VIII.42.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:44, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010 r. o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr VIII.41.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:39, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zagrodno

Uchwała Nr VIII.40.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:34, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr VIII.39.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:32, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do “Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”