Uchwały 2011

Uchwała Nr XII.89.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 09:57, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Józefa Bielak do usunięcia rażącego naruszenia prawa.

Uchwała Nr XII.88.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 09:56, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Stefana Grabiec do usunięcia rażącego naruszenia prawa.

Uchwała Nr XII.87.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 09:55, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Marka Kwapisz do usunięcia rażącego naruszenia prawa.

Uchwała Nr XII.86.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 09:53, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Andrzeja Mirka do usunięcia rażącego naruszenia prawa.

Uchwała Nr XII.85.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 08:57, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego “Radziechów” w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111

Uchwała Nr XII.84.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 08:42, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów.

Uchwała Nr XII.83.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 08:40, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Uchwała Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 08:36, autor: Violetta Piętoń

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Uchwała Nr XII.81.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 08:32, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pronozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XII.80.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r

data publikacji 2012.01.16 08:29, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.