Uchwały 2011

Uchwała Nr VIII.38.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:27, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr VIII.37.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:17, autor: Teresa Lech

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr VIII.36.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:13, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Uchwała Nr VIII.35.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:11, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr VIII.34.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:10, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu gminy za 2010r.

Uchwała Nr VIII.33.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 11:09, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierzenia rocznego prawozdania finansowego za 2010 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr VIII.32.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca2011r

data publikacji 2011.08.22 11:07, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnj instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA w ZAGRODNIE za 2010 rok

Uchwała Nr VII.31.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2011r

data publikacji 2011.05.11 13:56, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Grodziec

Uchwała Nr VII.30.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2011r

data publikacji 2011.05.11 13:54, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 12:12, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie