Uchwały 2011

Uchwała Nr XI.79.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:30, autor: Maria Tarnowska

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów

Uchwała Nr XI.78.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:28, autor: Maria Tarnowska

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów

Uchwała Nr XI.77.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:26, autor: Maria Tarnowska

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów.

Uchwała Nr XI.76.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:20, autor: Maria Tarnowska

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w rejonie miejscowości Radziechów

Uchwała Nr XI.75.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:19, autor: Urszula Kindler

o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Uniejowicach z VI – cio klasowej w III – klasową.

Uchwała Nr XI.74.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:17, autor: Urszula Kindler

o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszanicy z VI- cio klasowej na III – klasową.

Uchwała Nr XI.72.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:03, autor: Teresa Lech

o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brochocinie z VI -cio klasowej na III –klasową.

Uchwała Nr XI.71.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:02, autor: Violetta Piętoń

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XI.70.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 13:01, autor: Violetta Piętoń

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XI.69.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2011r

data publikacji 2011.12.05 12:59, autor: Violetta Piętoń

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej