Uchwały 2011

Uchwała Nr IX.58.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:29, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Uchwała Nr IX.57.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:24, autor: Teresa Lech

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr VIII.47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Uchwała Nr IX.56.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:23, autor: Teresa Lech

w sprawie wysokości i zasad pobierania diet radnych Rady Gminy Zagrodno

Uchwała Nr IX.55.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:21, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Zagrodno

Uchwała Nr IX.54.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:17, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr IX.53.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:15, autor: Teresa Lech

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Złotoryi

Uchwała Nr IX.52.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 11:47, autor: Teresa Lech

w sprawie pozostawienia zgłoszeń ławników bez dalszego biegu

Uchwała Nr VIII.51.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 12:17, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

Uchwała Nr VIII.50.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 12:13, autor: Teresa Lech

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomoy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr VIII.49.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r

data publikacji 2011.08.22 12:11, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie