Uchwały 2011

Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 12:11, autor: Teresa Lech

w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce

Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 12:06, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 12:04, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 12:03, autor: Teresa Lech

w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 12:01, autor: Teresa Lech

zmianiajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieliletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r

data publikacji 2011.04.01 11:54, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r

data publikacji 2011.03.01 13:55, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w rejonie miejscowości Radziechów

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r

data publikacji 2011.03.01 13:52, autor: Teresa Lech

w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r

data publikacji 2011.03.01 13:51, autor: Teresa Lech

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r

data publikacji 2011.03.01 13:50, autor: Teresa Lech

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej