Przetargi

Modyfikacja SIWZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO Numer ogłoszenia: 93274 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data publikacji 2016.05.04 13:31, autor: Ewelina Bachmatiuk

MODYFIKACJA SIWZ, DOT. ZADANIA: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO Numer ogłoszenia: 93274 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

więcej...

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających

data publikacji 2016.04.26 19:00, autor: Natalia OdziomekArkadiusz Przybylski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających
z terenu Gminy Zagrodno do Gimnazjum w Zagrodnie w terminie
od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE

data publikacji 2016.04.22 11:57, autor: Kamila Kunecka
więcej...

OGŁOSZENIE

data publikacji 2016.04.21 10:54, autor: Kamila Kunecka
więcej...

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058

data publikacji 2016.04.17 21:23, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058
Numer ogłoszenia: 94518 – 2016; data zamieszczenia: 17.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. 611

data publikacji 2016.04.15 15:27, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. 611
Numer ogłoszenia: 93924 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane