Przetargi

Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie

data publikacji 2015.08.19 14:44, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno: Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie.
Numer ogłoszenia: 213788 – 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie, dz. nr 320

data publikacji 2015.08.03 13:01, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie, dz. nr 320
Numer ogłoszenia: 196752 – 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach, dz. nr 376

data publikacji 2015.07.31 10:31, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach, dz. nr 376
Numer ogłoszenia: 194782 – 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach, dz. nr 294 i 413

data publikacji 2015.07.30 09:17, autor: Ewelina Bachmatiuk

Dotyczy: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach, dz. nr 294 i 413 Numer ogłoszenia: 170968 – 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach, dz. nr 294 i 413

data publikacji 2015.07.09 10:24, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach, dz. nr 294 i 413
Numer ogłoszenia: 170968 – 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

więcej...