Przetargi

OGŁOSZENIE

data publikacji 2016.07.22 12:47, autor: Kamila Kunecka
więcej...
więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radziechów dz. nr 350

data publikacji 2016.07.21 14:39, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radziechów dz. nr 350. Numer ogłoszenia: 115825 – 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

OGŁOSZENIE

data publikacji 2016.07.18 11:37, autor: Kamila Kunecka
więcej...

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radziechów dz. nr 350

data publikacji 2016.07.01 14:41, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radziechów dz. nr 350
Numer ogłoszenia: 115825 – 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

OGŁOSZENIE

data publikacji 2016.06.27 12:45, autor: Kamila Kunecka
więcej...