Przetargi

Przetarg

data publikacji 2007.11.28 09:09, autor: administrator portalu

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 188 o pow. 1148 m2, obręb Radziechów stanowiącej własność Gminy Zagrodno, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi KW 13602.

więcej...

Przetarg

data publikacji 2007.11.28 09:04, autor: administrator portalu

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagrodno,których wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

więcej...

Przetarg

data publikacji 2007.11.28 09:03, autor: administrator portalu

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na SPRZEDAŻ POJAZDU autobus Autosan H9 – 21, rok produkcji 1985 stanowiącego własność gminy

więcej...

Przetarg

data publikacji 2007.11.28 09:02, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz.U. z 2000 r, Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14. 09. 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r, Nr 207 poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Zagrodno.

więcej...

Przetarg

data publikacji 2007.11.28 09:01, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie ogłasza przetarg w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60 000 EURO na: „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Olszanica – kolonia Radziechowska”.

więcej...

Przetarg

data publikacji 2007.11.28 08:57, autor: administrator portalu

Urząd Gminy w Zagrodnie ogłasza przetarg w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60 000 EURO na: „Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 505, 525 w miejscowości Zagrodno”.

więcej...