Przetargi

Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice, dz. Nr 502

data publikacji 2016.09.12 12:07, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice, dz. Nr 502
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno, dz. nr 294

data publikacji 2016.09.11 22:28, autor: Ewelina Bachmatiuk

Ogłoszenie nr 307271 – 2016 z dnia 2016-09-11 r.
Zagrodno 52: Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno, dz. nr 294
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedż na pytanie Wykonawcy dot. Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno

data publikacji 2016.08.02 11:36, autor: Ewelina Bachmatiuk

Dotyczy: Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno Numer ogłoszenia: 164883 – 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno

data publikacji 2016.07.27 15:03, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno
Numer ogłoszenia: 164883 – 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

ogłoszenie

data publikacji 2016.07.26 09:07, autor: Jerzy Bańka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zagrodno ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR model 244 10.7t rok produkcji 1989, nr rej. LCX 8413
Działając na podstawie Rozdziału 3 Zarządzenia Nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Zagrodno, Wójt Gminy Zagrodno ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR model 244 10.7t rok produkcji 1989, nr rej. LCX 8413.