Przetargi

więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058

data publikacji 2016.06.06 13:13, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058 Numer ogłoszenia: 94518 – 2016; data zamieszczenia: 17.04.2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. 611

data publikacji 2016.05.30 11:44, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. 611, Numer ogłoszenia: 93924 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Pytanie Wykonawcy i modyfikacja SIWZ dot. zad. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058

data publikacji 2016.05.18 11:52, autor: Ewelina Bachmatiuk

Dotyczy: Zagrodno 52: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058 Numer ogłoszenia: 94518 – 2016; data zamieszczenia: 17.04.2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data publikacji 2016.05.16 13:08, autor: Natalia Odziomek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup biletów miesięcznych dla uczniów Gimnazjum w Zagrodnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

data publikacji 2016.05.11 11:22, autor: Ewelina Bachmatiuk

Dotyczy: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO Numer ogłoszenia: 93274 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY