Przetargi

OGŁOSZENIE

data publikacji 2015.10.08 11:06, autor: Kamila Kunecka
więcej...

OGŁOSZENIE

data publikacji 2015.09.07 09:33, autor: Kamila Kunecka
więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie

data publikacji 2015.08.31 14:10, autor: Ewelina Bachmatiuk

dotyczy: Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie. Numer ogłoszenia: 213788 – 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie, dz. nr 320

data publikacji 2015.08.28 12:42, autor: Ewelina Bachmatiuk

dotyczy: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie, dz. nr 320 Numer ogłoszenia: 196752 – 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE

data publikacji 2015.08.26 08:30, autor: Kamila Kunecka
więcej...

Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie - modyfikacja SIWZ

data publikacji 2015.08.20 07:46, autor: Ewelina Bachmatiuk

Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie.
Numer ogłoszenia: 213788 – 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy