Przetargi

Pytanie Wykonawcy i modyfikacja SIWZ dot. zad. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058

2016.05.18 11:52,autor: Ewelina Bachmatiuk

Załączniki:
odpowiedzi_na_pytania_Olszanica_1058.doc - Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
modyfikacja__SIWZ__droga_Olszanica_1058.doc - Modyfikacja SIWZ, określenie max. terminu gwarancji
SIWZ_przetarg_droga_Olszanica-1.doc - Zmodyfikowana SIWZ Rozdział III i XIII
powrót..