Przetargi

OGŁOSZENIE

2016.06.27 12:45,autor: Kamila Kunecka

O G Ł O S Z E N I E
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej ( załącznik do zarządzenia nr 0050.88.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2016 roku).

powrót..